Benieuwd naar wat jongeren denken?

TKMST.nl is de grootste online studiezoekmachine van Nederland! Op onze website vind je alle mbo, hbo- en wo-bacheloropleidingen in Nederland. Iedere maand helpen wij meer dan 40.000 toekomstige studenten met het vinden van een (vervolg)opleiding met informatie over onderwijsinstellingen en studies, studiekeuzetesten en de open dagen kalender.

Door jongeren van nu te bevragen, kunnen we jongeren van later beter helpen met het maken de juiste keuzes voor hun toekomst.

Zo onderzoeken we alles over studiekeuze, het studentenleven en de zoektocht naar de eerste baan. Benieuwd naar de resultaten en naar onze verbetervoorstellen? Hieronder lees je wat we doen.

Oriëntatie van studenten en starters op de arbeidsmarkt

Oriëntatie van studenten en starters op de arbeidsmarkt

4 Apr 2019
De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe, maar studenten blijken hier niet volledig van op de hoogte. Studenten blijken namelijk onnodig pessimistisch over de zoekperiode naar een baan: een derde denkt binnen twee maanden een baan te vinden, terwijl bijna 70% van de starters binnen twee maanden een baan gevonden heeft.